Bok til deg selv?

Bok til en venn som trenger en oppmuntring?


Å lytte til seg selv og sitt indre kompass 

Å finne lykke og glede i sitt eget liv

Å finne ut hva jeg vil bli når jeg blir stor

Å ta de riktige valgene

Å finne egenkjærlighet

Å finne selvstendighet

Å finne klanen sin

Å ha mål og mening

Å føle seg sliten og stresset

Å være, uten alltid å måtte gjøre noe

Å føle seg ensom

Å føle tilhørighet

Å være sensitiv

Å være seg selv

Å søke lykke og glede

Dette er noen av emnene boka tar for seg. 

Boka er basert på temaer Anne-Marit har hjulpet klientene sine med i 21 år. Hennes spesialfelt er å fjerne stress folk har med: jobb, helse, familieforhold, kjæresterelasjoner, skole og vennskap.

Boken er personlig og det er ment at du skal skrive i den. Den er lettlest, full av praktiske råd og spørsmål du kan jobbe med.

En bok som hjelper deg til å finne lykke og glede i hverdagen!

Bestille bok:
Vipps kr 349,- inkl. frakt til vippsnr: 54 02 76

Skriv adressen i vippsmeldingsfeltet, sett "hjerte" hvis du vil ha en personlig hilsen.
 

  • Bestilling av bok

Aktiv og resultatorientert behandling som gir deg klare tanker og indre ro