Gave til deg selv?


Å lytte til selv selv og sitt indre kompass 

Å føle seg sliten og stresset

Å føle tilhørighet

Å være seg selv

Å ha mål og mening

Å føle seg ensom

Å være fri

Å ta de riktige valgene

Å søke lykke og glede

Dette er noen av emnene min lille selvutviklingsbok tar for seg. 

Boka er basert på temaer jeg har hjulpet klientene mine med i 21 år. Mitt spesialfelt er å fjerne stress folk har med jobb, helse, familieforhold, kjæresterelasjoner, skole og vennskap.

Det er en personlig bok som kan skrives i. Den er lettlest, full av praktiske råd og spørsmål du skal jobbe med. En bok som hjelper deg til å finne lykke i hverdagen!

Bestille bok:
Pris kr 349,- inkl frakt. Vipps: 54 02 76

Skriv adressen i vippsmeldingsfeltet, sett "hjerte" hvis du vil ha en personlig hilsen i boka.
 

  • Bestilling av bok

Aktiv og resultatorientert behandling som gir deg klare tanker og indre ro